ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บบล็อก โดย...วรลักษณ์ มิ่งอารีวาณิชกุล...

...ความหมายของมัลติมีเดีย...

มัลติมีเดีย หรือสื่อประสม เป็นเทคโนโลยีที่ทำให้คอมพิวเตอร์สามารถแสดงข้อความเสียงและภาพซึ่งอาจจะเป็นภาพนิ่งหรือภาพเคลื่อนไหวได้พร้อมๆ กัน

ถ้าอธิบายเพียงแค่นี้ก็คงนึกว่า มัลติมีเดีย ก็คงไม่แตกต่างไปจากเครื่องรับโทรทัศน์ ซึ่งก็สามารถแสดงข้อความ เสียง และภาพได้พร้อมๆ กัน

ความแตกต่างจึงอยู่ที่ตัวคอมพิวเตอร์เพราะคอมพิวเตอร์นั้นทำให้ผู้ใช้สามารถโต้ตอบกับข้อความภาพ และเสียงที่เห็นและได้ยินได้ อีกนัยหนึ่งมัลติมีเดียมีสมรรถนะในการโต้ตอบ (Interactivity) ในขณะที่โทรทัศน์ไม่มีความสามารถนี้

เดิมทีนั้นการใช้คอมพิวเตอร์จำกัดอยู่แต่เพียงการคำนวณตัวเลขข้อมูลต่างๆ ต่อมาก็ได้ขยับขยายไปสู่การประมวลคำ (Word Processing) ซึ่งก็คือการพิมพ์เอกสารรายงาน จดหมายต่าง ๆ อันเป็นงานที่เราใช้มาจนกระทั่งทุกวันนี้ ต่อมาอีกก็มีผู้คิดนำภาพมาเก็บไว้เป็นข้อมูลเพื่อบรรณาธิกรภาพที่เก็บไว้นั้น เช่น นำภาพมาตัดต่อ ขยาย ย่อ เปลี่ยนสเกล ฯลฯ เมื่อนำมาผนวกกับงานประมวลคำก็ทำให้เกิดงานใหม่ที่เรียกว่า งานพิมพ์ตั้งโต๊ะ (Desktop Publishing) อันเป็นงานที่สำนักพิมพ์ทั้งหลายจำเป็นต้องนำมาใช้ มิฉะนั้นก็จะไม่สามารถแข่งกับผู้อื่นได้

ถัดจากภาพนิ่งสำหรับพิมพ์ ก็มีผู้ใช้คอมพิวเตอร์สร้างเสียงต่างๆ รวมถึงเสียงดนตรี ในตอนแรกก็เป็นเสียงหยาบๆ ไม่น่าฟัง ต่อมาก็มีผู้พัฒนาแผ่นวงจรเสียงขึ้นใช้กับคอมพิวเตอร์ ทำให้สามารถสร้างเสียงเครื่องดนตรีแบบต่าง ๆ ได้อย่าง ไพเราะ ในขณะเดียวกันก็มีผู้สนใจใช้คอมพิวเตอร์ สร้างภาพเคลื่อนไหว(Animation) ขึ้นในคอมพิวเตอร์ด้วย

วิวัฒนาการทั้งหมดที่กล่าวมานี้ ทำให้คอมพิวเตอร์พร้อมที่จะแสดงทั้ง ข้อความ ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว และเสียง แล้วในที่สุดเทคโนโลยีมัลติมีเดียก็เกิดขึ้น

การใช้คอมพิวเตอร์เก็บภาพและเสียงนั้นจำเป็นจะต้องใช้สื่อบันทึกที่มีความจุสูงมาก คือ แผ่นดิสเกตต์ ที่มีความจุเพียง 1.44 เมกะไบต์ นั้นไม่พอเพียง ดังนั้นนักคอมพิวเตอร์จึงหันไปหา CompactDisk ซึ่งมีใช้อยู่แล้วในวงการเพลงมาใช้เป็นสื่อบันทึก แล้วเรียกเสียใหม่ว่า CD-ROM ซึ่งมีความหมายว่าเป็นแผ่นซีดีที่ใช้บันทึกข้อมูลสำหรับอ่านอย่างเดียวจะใช้บันทึกใหม่ไม่ได้แผ่นซีดี-รอมนี้มีความจุมากถึง 600 เมกะไบต์ ดังนั้นจึงมากเพียงพอที่จะใช้ในงานมัลติมีเดีย

ในเวลานี้งานที่นิยมทำเป็นมัลติมีเดีย ก็คือ งานจัดทำสารานุกรม ซึ่งนำเอาสารานุกรมแบบเก่าที่พิมพ์เป็นเล่มมาจัดทำใหม่ให้มีทั้งภาพเคลื่อนไหว และเสียงอธิบาย งานคอมพิวเตอร์ช่วยสอนซึ่งมีทั้งภาพ
เสียง และ แบบฝึกหัด เกมคอมพิวเตอร์ งานโฆษณาประชาสัมพันธ์สินค้า ฯลฯ ในบรรดางานเหล่านี้เกมส์
คอมพิวเตอร์ และงานด้านคอมพิวเตอร์ช่วยสอนได้รับความนิยมมาก เกมส์นั้นไม่ต้องพูดมาก เพราะมีผู้
นิยมเล่นมากอยู่แล้ว ส่วนบทเรียนในรูปแบบมัลติมีเดียนั้นก็มีผู้สนใจจัดทำออกมาจำหน่ายมากเช่นกันโดย
เฉพาะทางด้านสอนภาษาต่างประเทศ

รู้เรื่อง Graphic

รู้เรื่อง Graphic
...คลิกเข้าดูข้อมูลได้ที่นี่...

ขอโชว์หน่อยนะ


ไม่มีบทความ
ไม่มีบทความ

นิดนึง